13 oktober 2023

Zalm en steelhead: rivier- en oceaanvissen

zalm vissen

Vissen behoren tot de meest fascinerende en belangrijke dieren in onze ecosystemen. Ze spelen een cruciale rol in de voedselketen en hebben grote ecologische en economische waarde. Een van de meest opvallende vissen die de aandacht trekken van zowel natuurliefhebbers als vissers zijn de zalm en steelhead. Deze prachtige soorten worden gevonden in zowel rivieren als oceanen, en ze hebben een unieke levenscyclus en ecologie. In dit artikel gaan we dieper in op de wereld van zalm en steelhead, en onderzoeken we hun habitat, gedrag, migratiepatronen, ecologische rol, behoud en economische betekenis.

De zalm en steelhead

De zalm en steelhead zijn nauw verwante vissoorten behorend tot de familie Salmonidae. Ze behoren tot de onderfamilie Salmoninae en worden vaak verward vanwege hun overeenkomsten in uiterlijk en gedrag. Beide soorten hebben zilverachtige schubben en zijn bekend om hun opvallende trektochten. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen tussen hen.

Zalm:

 • Zalm zijn anadrome vissen, wat betekent dat ze vanuit de oceaan naar zoetwaterstromen trekken om te paaien.
 • Na het paaien, sterven de meeste zalm.
 • Er zijn verschillende soorten zalm, waaronder de Atlantische zalm, de Chinook-zalm, de coho-zalm en de sockeye-zalm.

Steelhead:

 • Steelhead zijn ook anadrome vissen, maar ze hebben een opmerkelijke levenscyclus. Ze kunnen meerdere keren tussen zoetwater en de oceaan migreren.
 • In tegenstelling tot zalm, overleven sommige steelhead hun eerste migratie en kunnen ze meerdere jaren in zee doorbrengen voordat ze terugkeren om te paaien.
 • Steelhead komen voor aan de westkust van Noord-Amerika, voornamelijk in de Pacifische Oceaan.

Habitat en leefgebied

Zalm en steelhead komen voor in een breed scala van habitats, zowel in zoetwater als in de oceaan. Het begrijpen van hun habitatbehoeften is essentieel voor hun overleving en behoud.

Zoetwaterhabitats:

 • Zalm en steelhead beginnen hun leven in zoetwater, waar ze worden geboren uit eieren. Deze rivierhabitats variëren van snelstromende bergbeken tot langzamere stromen en meren.
 • De kwaliteit van deze zoetwaterhabitats is van cruciaal belang voor het overleven van de jonge vis. Ze hebben schoon water, voldoende zuurstof en geschikt voedsel nodig.

Oceaanhabitats:

 • Wanneer zalm en steelhead de oceaan bereiken, brengen ze een aanzienlijk deel van hun leven in zee door. De oceaan biedt overvloedig voedsel en groeimogelijkheden.
 • Oceaanstromingen, watertemperatuur en voedselaanbod spelen allemaal een rol in de gezondheid van deze vissen in hun oceaanhabitats.

Migratie en gedrag

Een van de meest opvallende aspecten van zalm en steelhead is hun migratiegedrag. Beide soorten zijn beroemd om hun verre reizen, die hen van zoetwater naar de oceaan en weer terug brengen.

Zoetwatermigratie:

 • Zalm en steelhead beginnen hun leven in zoetwater, waar ze opgroeien tot jonge vissen.
 • Wanneer ze de volwassenheid bereiken, beginnen ze hun trektocht stroomopwaarts naar de plaats waar ze zijn geboren om te paaien. Dit kan een aanzienlijke afstand en obstakels omvatten, zoals watervallen en dammen.
 • De trektocht vereist een enorme inspanning en energie, en vissen zijn vaak zichtbaar bij watervallen terwijl ze proberen deze barrières te overwinnen.

Oceaantrek:

 • Zodra ze in de oceaan aankomen, blijven zalm en steelhead vaak meerdere jaren in zee, waar ze aanzienlijk in omvang groeien en zich voeden met zeeorganismen.
 • Deze periode in de oceaan is cruciaal voor hun overleving en groei voordat ze opnieuw de rivieren opzoeken om te paaien.
 • Steelhead hebben een unieke eigenschap waarbij sommige individuen na hun eerste oceaantrek terugkeren naar zoetwater, terwijl anderen nog een keer of zelfs meerdere keren naar zee kunnen trekken.

Ecologische rol

Zalm en steelhead vervullen een belangrijke ecologische rol in zowel zoetwater- als oceaanecosystemen. Ze zijn een schakel in de voedselketen en dragen bij aan de gezondheid van talloze andere soorten.

Voedselbron:

 • In de oceaan dienen zalm en steelhead als belangrijke voedselbronnen voor zeezoogdieren zoals orka’s en zeehonden, evenals vogels zoals zeearenden en pelikanen.
 • In rivieren en stromen leveren ze voedingsstoffen aan het ecosysteem via hun afgezette kuit en stervende lichamen, wat essentieel is voor het welzijn van andere dieren en planten.

Beheer van Aquatische Ecosystemen:

 • De migrerende gewoonten van deze vissen brengen voedingsstoffen van de oceaan naar zoetwatergebieden, wat bijdraagt aan de productiviteit van rivieren en meren.
 • Door te migreren en paaien, helpen ze bij het opschonen van bodems en het creëren van geschikte broedplaatsen voor andere vissen.

Behoudsinspanningen

De populaties van zalm en steelhead zijn in veel gebieden wereldwijd gedaald als gevolg van overbevissing, habitatvernietiging en klimaatverandering. Het behoud van deze soorten is van het grootste belang om hun overleving te waarborgen.

Habitatbehoud:

 • Een van de belangrijkste aspecten van het behoud van zalm en steelhead is het beschermen en herstellen van hun zoetwaterhabitats.
 • Dit omvat maatregelen zoals het verwijderen van verouderde dammen om migratie te vergemakkelijken, het verminderen van verontreiniging en het behouden van belangrijke broedgebieden.

Visserijbeheer:

 • Visserijbeheer is van vitaal belang om overbevissing te voorkomen en zalm- en steelheadpopulaties te behouden.
 • Regelgeving en quota’s worden opgesteld om ervoor te zorgen dat alleen duurzame hoeveelheden worden geoogst, en dat er voldoende reproductieve volwassen vissen overblijven.

Klimaatverandering:

 • Klimaatverandering heeft een aanzienlijke invloed op zalm en steelhead en hun habitats.
 • Veranderingen in watertemperatuur en zeespiegelstijging kunnen de overlevingskansen van deze vissen beïnvloeden. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is essentieel om hun leefgebied te beschermen.

Economische Betekenis

De economische waarde van zalm en steelhead kan niet worden onderschat. Deze vissoorten zijn van groot belang voor de visserijindustrie en dragen bij aan de lokale economieën.

Visserijindustrie:

 • Zalm en steelhead zijn waardevolle vissoorten voor commerciële en sportvissers.
 • Ze worden wereldwijd gevangen en verhandeld, wat bijdraagt aan de economische groei in regio’s waar ze voorkomen.

Toerisme:

 • Sportvissers trekken vaak naar gebieden waar zalm en steelhead overvloedig aanwezig zijn. Dit zorgt voor toerisme-inkomsten en ondersteunt lokale bedrijven, zoals hengelsportwinkels en gidsdiensten.

Conclusie

Zalm en steelhead zijn prachtige vissoorten met een unieke levenscyclus en migratiegedrag. Ze spelen een essentiële rol in zowel zoetwater- als oceaanecosystemen en hebben een aanzienlijke economische waarde. Echter, de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd, zoals habitatvernietiging, overbevissing en klimaatverandering, vragen om doortastende behoudsinspanningen.

Het behoud van zalm en steelhead is niet alleen van belang voor deze soorten zelf, maar ook voor de gezondheid van onze aquatische ecosystemen en de economische welvaart van gemeenschappen over de hele wereld. Het is van cruciaal belang dat we blijven werken aan het beschermen en herstellen van hun habitats, het beheren van visserij op een duurzame manier en het verminderen van de impact van klimaatverandering om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties kunnen blijven genieten van deze prachtige vissen.

visfeest
visfeest
Meer van visfeest - Lid sinds 6 maanden 24 dagen

Deel dit artikel